Jsme nejlepší volba pro váš domov

Dotace na výměnu oken a instalaci stínicí techniky

  • Úvod
  • Novinky
  • Dotace na výměnu oken a instalaci stínicí techniky

V posledních letech stále více roste význam energetické účinnosti a udržitelnosti Vašich domovů. Dotace na výměnu stávajících oken a instalaci stínicí techniky pomáhají snížit energetickou náročnost budov. Výsledkem jsou nižší náklady na vytápění a chlazení, což přináší ekonomické výhody pro žadatele a přispívá k pozitivní proměně energetického prostoru v České republice.

V následujících částech se dozvíte, kdo a jak může tyto dotace získat.

Dotace Nová zelená úsporám Light

Na co se vztahuje

Dotace umožňuje výměnu starých oken ve vytápěných místnostech, včetně balkonových dveří a střešních oken. Dále se vztahuje i na výměnu vchodových dveří.

Kdo může o dotaci žádat

Žádat mohou vlastníci a spoluvlastníci rodinných domů či trvale obývaných rodinných rekreačních staveb, ve kterých jsou trvale hlášeni, a to déle než od 12. září 2022. Je podmínkou, aby žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírali starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Jak požádat o dotaci

Žádost se podává přes webové stránky Agendového informačního systému SFŽP ČR. Může být podána ještě před samotným zahájením prací, v průběhu či až po jejich dokončení.

Požadavky programu NZÚ Light naleznete zde.

Dotace Oprav dům po babičce

Na co se vztahuje

Tato dotace se týká výměny oken, dveří, dalších stavebních otvorů a instalace stínicí techniky, dále zahrnuje zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah. Dotace se vztahuje pouze na komplexní doporučené zateplení, realizování pouze dílčího zateplení nelze.

Kdo může o dotaci žádat

Žádat mohou vlastníci domu užívaného k trvalému bydlení, kteří musí být zletilí a ekonomicky aktivní fyzické osoby, přičemž žádný člen domácnosti nesmí vlastnit další dům či byt určený k bydlení ani nesmí mít podíl v bytovém družstvu.

Jak požádat o dotaci

Žádost se podává přes webové stránky Agendového informačního systému SFŽP ČR. Může být podána ještě před samotným zahájením prací, v průběhu či až po jejich dokončení.

Více o dotacích se můžete dozvědět na novazelenausporam.cz