Jsme nejlepší volba pro váš domov

Dotace na výměnu oken a instalaci stínicí techniky

  • Úvod
  • Novinky
  • Dotace na výměnu oken a instalaci stínicí techniky

V posledních letech stále více roste význam energetické účinnosti a udržitelnosti Vašich domovů. Dotace na výměnu stávajících oken a instalaci stínicí techniky pomáhají snížit energetickou náročnost budov. Výsledkem jsou nižší náklady na vytápění a chlazení, což přináší ekonomické výhody pro žadatele a přispívá k pozitivní proměně energetického prostoru v České republice.

V následujících částech se dozvíte, kdo a jak může tyto dotace získat.

 

Dotace Nová zelená úsporám Light

 

Na co se vztahuje

Dotace umožňuje výměnu starých oken ve vytápěných místnostech, včetně balkonových dveří a střešních oken. Dále se vztahuje i na výměnu vchodových dveří.

Kdo může o dotaci žádat

Žádat mohou vlastníci a spoluvlastníci rodinných domů či trvale obývaných rodinných rekreačních staveb, ve kterých jsou trvale hlášeni, a to déle než od 12. září 2022. Je podmínkou, aby žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírali starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení.

Jak požádat o dotaci

Žádost se podává přes webové stránky Agendového informačního systému SFŽP ČR. Může být podána ještě před samotným zahájením prací, v průběhu či až po jejich dokončení.

 

Dotace Oprav dům po babičce

 

Na co se vztahuje

Tato dotace se týká výměny oken, dveří, dalších stavebních otvorů a instalace stínicí techniky, dále zahrnuje zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah. Dotace se vztahuje pouze na komplexní doporučené zateplení, realizování pouze dílčího zateplení nelze.

Kdo může o dotaci žádat

Žádat mohou vlastníci domu užívaného k trvalému bydlení, kteří musí být zletilí a ekonomicky aktivní fyzické osoby, přičemž žádný člen domácnosti nesmí vlastnit další dům či byt určený k bydlení ani nesmí mít podíl v bytovém družstvu.

Jak požádat o dotaci

Žádost se podává přes webové stránky Agendového informačního systému SFŽP ČR. Může být podána ještě před samotným zahájením prací, v průběhu či až po jejich dokončení.

 

Více informací o dotacích naleznete na Rodinné domy – Nová zelená úsporám (novazelenausporam.cz).